این ساختمان با زیر بنا 850 متر مربع در منطقه ستارخان تهران احداث گردیده است .

.

>